SERVICII

Biroul Asociat de Avocați ”Pro Dreptate ” oferă consiliere juridică, asistentă juridică şi reprezentare juridică la cele mai înalte standarde pentru persoanele fizice şi juridice, reprezentând clienții în fața instanțelor judecătoreşti, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, organelor administrației publice, instituțiilor şi altor persoane juridice, executorilor judecătoreşti, notarilor publici etc.

Fiecare sarcină este realizată în favoarea clientului, protejând interesele private ale acestuia, preluând cele mai dificile întrebări şi oferind cele mai clare răspunsuri.

Relația cu clientul este foarte prețioasă, fiecare client este tratat confidențial şi într-un mod profesionist prin înțelegerea nevoilor acestuia şi oferirea soluțiilor cele mai eficiente.

Oferind răspunsuri succinte, concrete şi la obiect, clientul este ajutat să-şi atingă cât mai repede obiectivele, energia fiind direcționată către un efort coordonat şi consecvent. Pentru a realiza acest lucru se foloseşte creativitatea intelectuală de a distila complexitatea, oferind astfel soluții cât mai clare. Fie că este reprezentată o persoană fizică sau una juridică, angajamentul de a furniza servicii excelente rămâne acelaşi.

Intelingența, performanța, integritatea, excelența, talentul, devotamentul şi respectul sunt valorile care caracaterizează un avocat bun, iar punctul central îl reprezintă nevoile clientului şi soluționarea problemelor cu care acesta se adresează biroului.

SERVICIILE OFERITE

DREPT PENAL
DREPT CIVIL
DREPT FINANCIAR-BANCAR
CONSULTANȚA ÎN AFACERI
VOM ELABORA STRATEGIA DE APĂRARE ŞI O VOM APLICA ÎN PRACTICĂ DACĂ SÎNTEȚI BĂNUIT, ÎNVINUIT SAU INCULPAT, ÎNTR-UN CAZ DE:
 • Infracţiuni de corupţie (Luare / dare de mită, Trafic de influenţă, Abuz de putere sau abuz de serviciu, Neglijenţa în serviciu);
 • Infracțiuni economice. (evaziune fiscală, spălare de bani, fals în acte publice);
 • Infracțiuni la regimul vamal (Contrabandă, Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale);
 • Delapidarea mijloacelor din fondurile externe;
 • Crime informatice;
 • Infracțiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Infracțiuni la regimul achizițiilor publice;
 • Alte infracțiuni prevăzute de legea penală.
OFERIM SERVICII ÎN VEDEREA APĂRĂRII DREPTURILOR ŞI INTERESELOR PE CAUZELE PENALE:
 • Consultaţii juridice pe cauzele penale;
 • Analiza cauzei penale şi elaborarea unei strategii de apărarea optime, bazată pe normele generale ale dreptului şi prevederile legislaţiei penale în vigoare;
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală;
 • Redactarea şi înaintarea cererilor privind înlocuirea sau revocarea măsurii preventive;
 • Redactarea şi înaintarea plîngerilor împotriva acţiunilor ilegale ale organului de urmărire penală;
 • Asistenţă şi reprezentare în instanţă în faza de fond, apel şi recurs;
 • Redactarea şi înaintarea cererilor de apel şi recursurilor în instanţele de judecată ierarhic superioare;
 • Asistenţă şi reprezentare în faza executării pedepselor penale;
 • Asistenţă şi reprezentare în faza căilor extraordinare de atac;
 • Alte activităţi necesare în cadrul procesului penal.
NAŞTEREA RELAŢIILOR JURIDICE GENEREAZĂ, CONCOMITENT ŞI POSIBILITATEA DE APARIŢIE A LITIGIILOR ÎNTRE PERSOANELE IMPLICATE ÎN ASTFEL DE RELAȚII.

Litigiile civile, în dese cazuri, sînt atît de complicate, încît soluţionarea lor devine imposibilă fără o asistenţă juridică de calitate. Numai un avocat, ca specialist în materie civilă va fi în stare să prezinte instanţei argumente solide cu trimitere la acte normative concrete, fapt care ar permite să apere eficient interesele clientului.

ASISTENŢĂ JURIDICĂ CALIFICATĂ ÎN CELE MAI DIVERSE TIPURI DE CAUZE CIVILE:
 • Litigii locative;
 • Litigii în succesiune;
 • Pricini examinate în procedură specială;
 • Litigii legate de protecţia consumatorului;
 • Compensarea prejudiciului material şi moral;
 • Litigii legate de asigurări, credite bancare, inclusiv, recuperarea creditelor restante;
 • Litigii legate de comiterea accidentelor rutiere;
 • Litigii funciare;
 • Litigii legate de drepturile asupra proprietăţii intelectuale;
 • Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale;
 • Alte litigii.
Asistenţă juridică la toate etapele procesului civil: REPREZENTARE ÎN INSTANŢELE DE JUDECATĂ DE FOND:
 • Pregătirea şi înaintarea cererii de chemare în judecată, cererii reconvenţionale;
 • Pregătirea referinţei la cererea de chemare în judecată;
 • Elaborarea tranzacţiei de împăcare a părţilor;
 • Participarea în şedinţele judiciare, efectuarea acţiunilor procesuale necesare;
REPREZENTARE ÎN CURTEA DE APEL ŞI CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE:
 • Pregătirea cererilor de apel şi recursurilor;
 • Pregătirea referinţelor la cererile de apel şi recurs;
 • Participarea în şedinţele judiciare, efectuarea acţiunilor procesuale necesare;
 • Participarea în proces pe cauzele supuse revizuirii.
REPREZENTARE ÎN PROCEDURA DE EXECUTARE :
 • Transmiterea titlurilor executorii spre executare;
 • Pregatirea documentelor necesare (cereri, demersuri, scrisori de însoţire, etc) în vederea executării hotărîrii judecătoreşti;
 • Asistenţă în cadrul procesului de executare a hotărîrii instanţei de judecată de către executorul judecătoresc;
 • Asistenţă juridică în vederea executării hotărîrilor de judecată definitive, inclusiv cele cu privire la recuperarea mijloacelor financiare, proprietăţii, aplicarea sechestrului şi altele.
Biroul nostru de avocatură va putea pune oricând la dispoziţia clienţilor săi echipa sa și/sau un avocat specializat în litigiile rezultate din interpretarea sau punerea în aplicare a actelor administrativ-fiscale, vamale, ale autorităților publice și de specialitate, atât în ceea ce priveşte reprezentarea autorităţilor administrative, cât şi a petenţilor. Concomitent, Biroul oferă consultanţă juridică în favoarea autorităţii publice, în fazele premergătoare emiterii actului administrativ, precum și consultanţă juridică în ceea ce priveşte raportul petentului cu autorităţile publice centrale şi cele locale.
Consultanța fiscală generală, reprezentând asistență juridică în domeniul impozitării, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementează: impozitarea societăților comerciale, taxa pe valoarea adăugată, accizele, impozitul pe venitul nerezidenților, impozitarea persoanelor fizice, taxe si impozite locale. De asemenea, avem o vastă experiență în serviciile juridice de drept bancar, inclusiv raporturi de creditare operaționale și compromise, exercitare a dreptului de ipotecă, gaj și relații litigioase ce derivă din raporturi de creditare și natură juridică similară.
Biroul propune servicii din ramura Dreptului Comercial, servicii juridice complete, cu caracter permanent, menite a suplini postul de consilier juridic in cadrul societăților comerciale. De asemenea, biroul nostru de avocatură oferă asistență juridică sub formă de consultații, în sprijinul departamentului juridic al firmei dumneavoastră.
Acordarea asistenței juridice în cadrul procedurilor de insolvabilitate în instanțele judecătorești, reprezentarea intereselor creditorilor, debitorilor, administratorilor / lichidatorilor autorizați și altor participanți ai procesului de insolvabilitate în cadrul adunărilor creditorilor și comitetelor creditorilor debitorului insolvabil, precum și acordarea asistenței juridice în cadrul procedurilor judecătorești distincte ce derivă din procesul de insolvabilitate (contestarea tranzacțiilor (acțiuni pauliene), validarea proprietăților, răspundere subsidiară, etc.)
 • 01. Reprezentarea şi apărarea cu mijloace specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale clientului în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile şi orice persoane fizice sau juridice;
 • 02. Consultații şi comentarii asupra actelor normative care au sau pot avea implicații asupra activității clientului;
 • 03. Redactare de acte juridice necesare îndeplinirii activității clientului;
 • 04. Asistarea completă la întâlnirile privind negocierea contractelor şi oferirea soluțiilor legale în favoarea intereselor clientului, dar cu respectarea dispozițiilor legale.

CONTACTAȚI-NE ACUM

Principiul fundamental pe care a fost clădită echipa B.A.A. ”Pro Dreptate” este respectul. Am inovat şi vom continua să inovăm în ariile principale de expertiză: insolvenţă, drept corporativ, dreptul transporturilor, protecţia consumatorilor, drept administrativ şi fiscal.

Principiile noastre sunt să căutăm dincolo de cuvinte. Să soluţionăm cazuri. Să oferim suport şi idei competitive pentru orice proiect ce implică etapele decisive ale serviciilor de reprezentare în instanţă, asistenţă şi consultanţă juridică.

Contactați-ne:

+(373) 69 138 343

© 2019 B.A.A. Pro Dreptate. Toate drepturile rezervate. Creat de MakeIT-Digital Agency